O nas

Ład na Mazowszu jest pierwszą szeroką organizacją współpracy i realizacji wspólnych celów przez społeczników miast‑ogrodów i historycznych miejscowości warszawskiego obszaru metropolitalnego, których cenne kulturowo, przyrodniczo i krajobrazowo walory nie były dotąd w pełni doceniane, chronione i promowane. Często też miejsca te narażane są na działania, których skutki mogą raz na zawsze pogrzebać bezcenne mazowieckie dziedzictwo kulturowe. Aby bronić się skutecznie, trzeba bronić się razem.