Uncategorized

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia   Ład na Mazowszu. Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Miast‑Ogrodów i Historycznych Miejscowości Centralnego Mazowsza   Uchwalony 3.4.2008, zmieniony 3.7.2008 i 26.11.2011. Tekst jednolity.   Rozdział I Postanowienia ogólne   1 Nazwa Stowarzyszenia, logo, osobowość prawna Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Ład na Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Miast‑Ogrodów i Historycznych Miejscowości Centralnego Mazowsza” i jest zwane …

Continue Reading