Działalność

I Kongres

Historycznych Miejscowości Mazowsza

14-15 września 2018 r. odbywa się I Kongres Historycznych Miejscowości Mazowsza.

14 września 2018 – Warszawa, Muzeum Etnograficzne.

15 września 2018 – Góra Kalwaria, Koszary Arche Hotel.

 

Kongres

Historycznych Miejscowości Mazowsza

 Warszawa i Góra Kalwaria 14-15 września 2018

 

Patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego

Patronat Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

 

ORGANIZATORZY, CELE, UCZESTNICY

ORGANIZATORZY

 • Ład na Mazowszu– Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Miast-Ogrodów i Historycznych Miejscowości Centralnego Mazowsza
 • Mazowiecki Instytut Kultury– instytucja kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego
 • Miasto i Gmina Góra Kalwaria
 • Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie– instytucja kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego

CELE

 • Wymiana informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony, rewitalizacji, zrównoważonego rozwoju i promocji historycznych miejscowości Województwa Mazowieckiego.
 • Popularyzacja wiedzy o historycznych miejscowościach, ich dziedzictwie i krajobrazie kulturowym.
 • Integracja środowiska samorządowców, społeczników i ekspertów, oraz instytucji publicznych i organizacji pozarządowych zainteresowanych historycznymi miejscowościami.

UCZESTNICY

 • Samorządowcy z miast i gmin, powiatów i województwa
 • Przedstawiciele innych instytucji publicznych
 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych i inni społecznicy
 • Naukowcy i inni eksperci